Profesyonel Web Paketi

Profesyonel Web Paketi

Kalite ile estetiði bir arada sunuyoruz. Sizi kalýplara sokmadan hayalinizdeki web sitesi ile buluþturuyoruz. Web 2.0 standartlarýna uygun, SEO optimizasyonlu, Google dostu, Arama motorlarýyla uyumlu sayfalar.

Her zaman bir adým önde olmak isteyenler için! Özellikle Kurumsal Web Siteleri SEO (Search Engine Optimization) açýsýndan iyi bir þekilde optimize edilmelidir. Profesyonel Web Tasarým Paketi alan müþterilerimiz için ücretsiz olarak SEO hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet ile firmanýzý internetten arayanlar web sitenize kolayca ulaþabilecek. .

Tüm çalýþmalarýmýzý, tamamen sizlerin istek ve arzularý doðrultusunda geliþtirmekteyiz. Tasarýmýný yaptýðýmýz web sitelerini bütün internet tarayýcýlarýnda (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari) test ederek hepsiyle uyumlu çalýþacak þekilde yapmaktayýz.