BIZDEN HABERLER

BIZDEN HABERLER

  E-Ticaret Web Sitesi Bahar Kampanyası - Tarih: 27-03-2013
Kelebeksofttan Ýnternet Üzerinden Ürünlerini Satmak Ýsteyenlere Muhteþem E-Ticaret Kampanyasý. E-Ticaret Paketlerimiz 30 Gün Süre Ýle Sadece 600 tl +KDV E-ticaret paketimiz özellikleriyle rakiplerinden farkýný açýkça ortaya koymaktadýr. Google ile %100 uyumlu olmasý, yeni nesil tasarým ve kodlama kültürü ile inþa edilmiþ omasý, web 2.0 normlarýnda görsellerin kullanýlmasý, sayfalarýn son derece hýzlý açýlmasý, tüm browserlerde standart görünmesi, Dünya Web Birliði Standartlarýna (W3C) uygun olmasý, tamamen kolaylýkla yönetilebilir olmasý gibi nedenler e-ti

  Kurumsal Firma Yazılımları Kampanya - Tarih: 27-03-2013
Firmanýzýn adýna kaydedilecek bir alan adý (www.firmaadi.com þeklinde) 500 MB hosting Firma adýnýza ait mail hesaplarý (bilgi@firmaadi.com gibi) Görsel grafik destekli bir tasarým (Hazýr tasarým kullanýlmamaktadýr) Þifre korumalý yönetim paneli Yönetim paneli aracýlýðý ile bütün sayfalarý düzenleme imkaný Haberler & Duyurular modülü ile haber veya duyuru yayýnlayabilme Yeni haber veya Duyuru ekleyebilme, silme ve düzenleyebilme imkaný Foto galerisi oluþturma, resim ekleme ve silme imkaný Ýlk bir yýl alan adý ve hosting ÜCRETSÝZ 1 Yýl yazýlým garantisi

  Sanal Dünyaya Açılmak İstermisin - Tarih: 27-03-2013
Merhaba Deðerli Kullanýcýlarýmýz; KelebekSOFT Ýnternet ve Biliþim Hizmetleri Olarak Bir Çok Kurum ve Kuruluþa Web Sitesi Hazýrladýk. Bu Ay Kiþisel Site Tasarýmýna Aðýrlýk Vermeyi Düþündük ve "Sanal Dünyaya Açýlmak Ýstermisin" Adlý Kampanyamýzý Baþlattýk. 150 TL'den Baþlayan Fiyatlarla Hemen Bir Web Sitesi Sahibi Olabilirsiniz. Tek Yapmanýz Gereken iletiþim sayfamýzdan Bize Ulaþmak. Kampanya Dahilinde Domain + 50MB Hosting Bizden Hediye.

 
Toplam : 3 Ýlk Sayfa Bir Önceki Sayfa  Sayfa :1 - Bir Sonraki Sayfa  Son Sayfa