E-Ticaret Web Sitesi Bahar Kampanyası

Kelebeksofttan Ýnternet Üzerinden Ürünlerini Satmak Ýsteyenlere Muhteþem E-Ticaret Kampanyasý.

E-Ticaret Paketlerimiz 30 Gün Süre Ýle Sadece 600 tl +KDV

E-ticaret paketimiz özellikleriyle rakiplerinden farkýný açýkça ortaya koymaktadýr. Google ile %100 uyumlu olmasý, yeni nesil tasarým ve kodlama kültürü ile inþa edilmiþ omasý, web 2.0 normlarýnda görsellerin kullanýlmasý, sayfalarýn son derece hýzlý açýlmasý, tüm browserlerde standart görünmesi, Dünya Web Birliði Standartlarýna (W3C) uygun olmasý, tamamen kolaylýkla yönetilebilir olmasý gibi nedenler e-ticaret paketlerimizin farkýný açýkça ortaya koymaktadýr.

Kampanyamýz Sýnýrlýdýr.Hemen Fyadalanmak Ýstiyorsanýz Bizimle Ýletiþime Geçin Bu Fýrsatý Kaçýrmayýn Sanal Pazarda Sizde Yerinizi Hemen Alýn.

E-TÝCARET Paketi Özellikleri Aþagýdadýr.

 

 

 Haber Tarihi: - 27-03-2013