Kurumsal Firma Yazılımları Kampanya

 • Firmanýzýn adýna kaydedilecek bir alan adý (www.firmaadi.com þeklinde)
 • 500 MB hosting
 • Firma adýnýza ait mail hesaplarý (bilgi@firmaadi.com gibi)
 • Görsel grafik destekli bir tasarým (Hazýr tasarým kullanýlmamaktadýr)
 • Þifre korumalý yönetim paneli
 • Yönetim paneli aracýlýðý ile bütün sayfalarý düzenleme imkaný
 • Haberler & Duyurular modülü ile haber veya duyuru yayýnlayabilme
 • Yeni haber veya Duyuru ekleyebilme, silme ve düzenleyebilme imkaný
 • Foto galerisi oluþturma, resim ekleme ve silme imkaný
 • Ýlk bir yýl alan adý ve hosting ÜCRETSÝZ
 • 1 Yýl yazýlým garantisi ... ve daha fazlasý.
 • Fiyat :400 TL+KDVHaber Tarihi: - 27-03-2013